YANGIN KAPILARININ ÖNEMLİ

YANGIN KAPILARININ ÖNEMLİ

            Yangın insanların hayatını olumsuz etkileyen önlem alınmadığında veya önemsenmediğinde oldukça büyük riskler doğurabilen maddeniz ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal afettir. Yangınlar konusunda gerekli önlemler alınmazsa insanlar bu konuda bilinçlendirilmezse ortaya çıktıkları yerlerde oldukça büyük maddi hasarlara sebebiyet vermesinden ziyade ortaya çıktıkları coğrafyadaki canlıların hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ekolojik dengeyi bozabilirler. Yangınlar A B C ve D olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar. A sınıfı yangınlar kömür odun gibi katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar mazot, benzin, yağ gibi sıvı madde yangınlarıdır. C sınıfı yangınlar hidrojen hava gazı gibi yanabilen gazların yanması sonucu ortaya çıkan yangınlardır. D sınıfı yangınlar ise metallerin ve alaşımların alevlenmesi sonucu ortaya çıkan ve oldukça etkili olan yangınlardır.

            Geçmişten günümüze kadar ortaya çıkan birçok yangın insanları önlemler almaya maddi ve manevi kayıpları minimuma indirmeye yöneltmiştir. İlk zamanlarda yangının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar daha sonra yerini çıktıktan sonra yapılması gerekenler ve zararı azaltmaya yönelik neler yapılacağı olmuştur. Ve bu çerçevede ortaya çıkan yangınlardan insanların nasıl kaçması gerektiği yani can kayıplarının yaşanmaması için neler yapılabileceği olmuştur. Bunun sonucunda konutlara uygulanması zorunlu kılınan bazı yönetmelikler hazırlanmıştır. Bunlardan önemli olanlar yangın merdivenleri ve  yangın kapılarıdır. Olası bir yangın durumunda bunların konutlarda bulunması kadar hayatını orada idame eden insanların bunları nasıl kullanacağı da önemlidir. Bu konuda insanlar bilinçlendirilmesi konferanslar verilmeli tatbikatlar yapılmalıdır.

            Hayatımızı idame ettirdiğimiz hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz yaşam konutlarımızda alışveriş merkezlerinde iş yerlerinde okullarda hastanelerde yangınların ortaya çıkması oldukça muhtemeldir. Önemli olan ortaya çıkması durumunda yapmamız gerekenlerdir. En tehlikeli doğal afetlerden olan yangınlardan korunmada yangın kapısı adeta hayata açılan bir kapıdır ve oldukça önemlidir. Öyle ki yangın kapıları insanların yapılardan tahliyesinde oldukça hayati bir rol oynar. Bir başka deyişle can ve mal güvenliğini sağlayan kapıya yangın kapısı denir. Yangın kapılarının ortaya çıkmasında ve üretilmesindeki amaç insanların yangının ve dumanlarının etkisinden izole etmek ve kaçmalarını sağlamaktır. Yangın ortamındaki insanların güvenli bir şekilde oradan uzaklaşmasını sağlarlar. Ancak buradaki oldukça önemli ve unutulmaması gereken nokta; yangın kapılarının dumandan ve yangından koruyacak şekilde üretilmesidir. Bu nedenler üretiminde yangın mühendislerinden destek alınmalı ve yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir.

             Yangın kapıları özenle tasarlanmalı ve kritik bileşenleri en uygun biçimde bir araya getirerek üretilmelidir. Aksi durumda hiç bir faydası olmayacak daha da tehlikeli bir ortam yaratacaktır. Yangın kapılarının üretimi imalatı ve montajı sırasında gerçekleştirilecek ufak bir hata oldukça büyük risk oluşturacaktır ve yangına karşı dayanımını düşürerek insanların hayatına doğrudan etki edecektir. Bir yangın kapısının normal şartlarda yapılan testlere göre 60 dk dayanması gerekmektedir. Bu yüzdendir ki yapılarımızı montajını yaptıracağımız yangın kapılarının firma seçimi oldukça önemlidir. Tercih edilen firmanın gerekli sertifikaları almış olmasına elemanlarının gerekli eğitimlerden geçmiş ve yönetmeliklere uygun hareket etmesine kullandıkları malzemelerin güvenilir olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle ülkemizde bu konular fazla önemsenmemekte ve insan hayatı tehlikeye atılmaktadır. Fakat yangın sonucunda ortaya çıkacak sorumluluk hiç kimsenin üstlenemeyeceği kadar büyüktür. Bu kadar hayati ve insan sağlığı için önemli bir noktada hiç kimse risk almak istemez herhalde.

            Yangın kapısı fiyatları imalatında kullanılan malzemeler veya istenen ekstra özelliklerine göre artmakta veya azalmaktadır. Fakat çok ekstra bir özellik istenmediği takdirde genellikle fark ortaya çıkmamaktadır. Zaten insan hayatı için bu kadar önemli olan bir mevzuda fiyatının pek de öneminden bahsedilmemelidir. Olası bir afet sırasında insanların hayata dönüş kapılarının gerektiği gibi bulundurulması temel prensip olmalıdır.

KATEGORİLER

İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.
İSTANBUL UCUZ YANGIN KAPISI FİYATI. 0216 6426931 HEMEN ARA.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ